En İyi Kıl Dönmesi Ameliyatı Hangisi?

Bir hastalığın birden fazla yöntemle tedavisi varsa o hastalığın hala gerçek tedavisi bulunmamıştır, bu görüş genel görüştür. Kıl dönmesi için de 40 tan fazla ameliyat tarif edilmiş bunların 15 kadar hali hazırda yapılmaya devam etmektedir. Bu durum hastalığın hala gerçek tedavisinin bulunamadığını gösterir ama “en iyi ameliyat” denilecek yöntemler vardır.

Pilonidal Sinüs Tedavisi

Peki nedir bu “en iyi ameliyat”  tanımlaması.

En İyi Kıl Dönmesi Ameliyatı

Hastaya şu avantajları sunmalıdır;
Az tekrarlamalıdır
Narkoz zorunluluğu olmamalıdır
İş gücü kaybı yaşatmamalıdır
Bakım gerekmemelidir
Haftalarca banyo yasağı getirmemelidir
Ağrı az olmalıdır
Ekonomik uygulanmalıdır
İltihap riski düşük olmalıdır
Gelelim yaygın olarak yapılan yöntemlere; Aşağıda sıralanan yöntemler bu avantajların biri veya birkaçını karşılamaktadır.

En iyi sıralaması şu şekilde yapılabilir

Çağdaş Pilonidal Sinüs Ameliyatları

Mikro sinüsektomi
Bascom
Pit picking

Ameliyatsız Yöntem
Sinüsotomi
Fenol tedavisi (bu yöntemde ayrıntıya girilmemiştir çünkü giriş ve çıkış delikleri, sinüs olduğu gibi kaldığı için daha çok geçiştirme uygulamasıdır, gerçek bir tedavi değildir, hastaların tamamı aylar içinde diğer ameliyatlardan birini olmak zorunda kalır)

Genel olarak iki gruba ayırabiliriz
1- Çağdaş yöntmeler, aşağıda yazılan ilk 4 uygulama bunlardır
2- Klasik yöntemler, 4 den sonrakiler klasiktir.

Sinusotomi Tekniği ;

Dünyada yeni tarfi edilmiş bir yöntemdir ancak ilgi çekmesi sebebiyle yeterli bilimsel çalışması vardır. Çok basitleştirilmiş bir operasyondur hatta ameliyatsız yöntemler sınıfına bile sokulabilir.
Kılın giriş çıkış delikleri küçük kesiyle alınır, deri altındaki sinüs fırça ve küret denilen kazıyıcı ile kazınır ve işleme son verilir. Yaklaşık 10-15 dakika sürer, işlem sonrası kişi hemen işine okuluna dönebilir.

Mikro Sinüsektomi Ameliyatı

7-8 yıl önce tanımlanmış olumlu sonuçlarından dolayı hızla yaygınlaşmış bir tekniktir. 1-3 cm lik alan uyuşturularak yapılır. İşlemin mantığı gereksiz sağlıklı doku çıkarmamaktır yani deri altındaki kıl yumağı giriş delikleri ve kapsülüyle birlikte çıkarılır ama klasik yöntemlerdeki gibi geniş sağlıklı doku çıkarılmaz.
Buna bağlı olarak gerginlik az olur, gerginliğin az olması sayesinde tekrar ihtimali düşüktür, ağrı minimaldir, kişi aynı gün işine dönebilir, pansuman önerilmez. İyileşme tamamlandığında ameliyata ait fark edilir bir iz kalmaz kadın hastalar için bu ciddi bir tercih sebebidir.

Bascom Procedur;

Mikro sinüsektomiye benzer bir uygulamadır, küçük nüans farkları vardır. 3 cm mesafede 2 giriş varsa mikro sinüsektomide iki tane 1 cm lik kesikle ayrı ayrı alınır, Bascom da bu delikleri birlikte alacak şekilde 3.5 cm kesik yapılır. Geri kalan işlemler ve avantajlar yaklaşık aynıdır.

Pit Picking

Sinüsotomi ameliyatına benzer bir uygulamadı, aynı şekilde iş gücü kaybı olmaz, tekrar ihtimali düşüktür, iz kalmaz. Narkoza ihtiyaç olmadan rahatlıkla yapılabilir.

Bu 4 yöntem çağdaş kıl dönmesi ameliyatları sınıfına girer, buradan sonrakiler klasik ameliyatlardır.

Klasik Pilonidal Sinüs Ameliyatları

Karidakis
Flapler ve diğer  yöntemler
Bunlardan sonrasını sıraya koymanın önemi yok.

Açık Bırakma (lay open);

Sinüs ve akıntı yapan delikler çok geniş bir doku parçası kesilerek alınır. sorun dar bir alanda da olsa geniş bir alanda da olsa alınan doku miktarı gereksiz yere genişçe alınır. Çıkarılan dokunun büyük kısmı sağlıklı ve gereksiz yere çıkarılmış olur. Kıl dönmesi genellikle 2-3 cm yerdedir ama çıkarılan doku 10-20 cm yi bulmaktadır.
Ciddi iz kalması, 4-6 ay pansuman gerektirmesi, bu süre boyunca kanama ve akıntı gibi sorunların hastayı bezdirmesi gibi ciddi sıkıntıları dolayısıyla diğer yöntemleri öğrenen cerrahların pek yapmadığı bir yöntemdir. Terk eden cerrah sayısı giderek artmaktadır.

Primer Kapatma

Sorunun olduğu alan kesilerek alınır ve gergin bir şekilde dikilerek kapatılır. İlk uygulananlardandır.
En fazla tekrarlayan kıl dönmesi ameliyatıdır. Literatürde % 470 lar oranında tekrardan bahsedilmektedir. Yeni yöntemler tarif edildikçe uygulayıcısı azalmaktadır.

Kısmen Kapatma

Marsupializasyon veya yarı açık teknik te denir. Doku genişçe kesilerek çıkarılır deri kenarları birbirine değil kuyruk sokumu kemiğine dikilir. Sonrası bakım süreci sebebiyle uygulayıcısı pek kalmamıştır.

Karidakis operasyonu

Yunan cerrahın tarif ettiği ameliyattır, mantık olarak flap ameliyatlarına benzer yani yan taraftan cilt kaydırma ameliyatıdır.
Genel değerlendirme yapıldığında zorluk, işgücü kaybı açılarından değerlendirildiğinde çağdaş kıl dönmesi ameliyatlarıyla klasik yöntemler arasındadır. Klasik yöntemler içinde en iyisidir. Yan taraftan kaydırılan cilt ayrı parça halinde değil hafif kaydırma şeklinde orta hatta alınır.
Kıl dönmesini içeren cilt kesisi tam ortadan değil ortanın sağ ya da sol tarafından daha fazla olacak şekilde yapılır ve az kesilen tarafın cildi orta tarafa çekilerek dikilir.
Tekrar ihtimali diğer flap ameliyatlarına yakındır.

Karydakis ameliyatının üstünlüğü;

Daha az iz kalır

Uygulaması kolaydır

Ağrı daha azdır

Daha az cilt kesildiği için kanama iltihap gibi riskleri daha azdır

Karidakis ameliyatının dezavantajları

Çağdaş ameliyatlarla klasik ameliyatlar arasında bir yeri vardır. Mikro sinüsektomiye yakın kolaylığı vardır, ilerlemiş vakalarda da güvenle uygulanabilir. D flap te denmektedir.
Çıkarılacak doku tam ortadan değil biraz sağ veya soldan çıkarılır bu sebeple “asimetrik exizyon primer sütür” de denmektedir. Başarı şansı yüksektir, nüks oranı oldukça düşüktür. Gereksiz doku çıkarılmadığı için gerginlik olmaz ve ağrı minimaldir.

Kıl Dönmesi Flap Ameliyatı

8 farklı flep yöntemi vardır ve kaydırılan dokunun yapısına göre yenileri eklenmektedir. Ortak özellikleri sağ veya sol taraftan derinin genişçe kesilerek orta alandan çıkarılan derinin yerine dikmektir. Yani  doku kaydırmadır.
Kaydırılan kısmın şekline göre Limberg flap, oval flap ameliyatı, W Flap ameliyatı, yan flap operasyonu gibi değişik isimlerle anılan 8 farklı flap kaydırma vardır. Hangisinin uygulanacağı hastanın sorunun şeklinden çok doktorun hangi flap tekniğini bilmesine göre değişir.

Ortak özellikleri gereksiz yere geniş sağlıklı doku çıkarılır, yan taraftan dil gibi serbest şekilde hazırlanan doku parçası bu alana kaydırılarak dikilir. 2-4 hafta iş gücü kaybı, 1-3 gün hastanede yatmayı gerektirmesi sebebiyle hastaların daha az tercih ettiği yöntemlerdir.
Kocaman bir Z harfi şeklinde kalıcı iz bırakması ve kalçada deformasyon yapması kadın hastalar için çok rahatsız edicidir. Tekrar ihtimalleri ortalama % 6-7 civarındadır.

Özetle ;

Kıl dönmesi ameliyatı seçerken hangi yöntemle olacağınızı kendiniz belirlemelisiniz. Hastaneye gidip “ben kıl dönmesi ameliyatı olacağım” demek yerine “benim pilonidal sinüzüm var ve x yöntemini araştırdım uygun görünüyor ben x ameliyatıyla tedavi olmak istiyorum” demelisiniz. Yoksa hiç pansuman gerekmeyen ve aynı gün işinize veya okulunuza dönebilecek yöntemlerden birini uygulamak varken 2 hafta evde yatmayı ve 5-6 ay pansuman yaptırmayı gerektiren yöntemle tedaviniz yapılır ve son pişmanlık fayda etmez.

Kıl Dönmesi Pansuman

Ameliyat sonrası pansuman yapılan ameliyat yöntemine göre hiç gerekmeyebileceği gibi 6 ay boyunca da gerekebilir.

Kapalı Kıl Dönmesi Ameliyatı Sonrası

Genellikle insanlar kapalı dendiğinde bir kapalı bir açık var gibi algılarlar, oysa açık yöntem bir tanedir ama kapalı yöntem 13 farklı şekilde yapılmaktadır. Sadece flep yöntemlerinin bile 7 çeşidi vardır. Klasik ameliyat ve buna benzer flap ve karidakis ameliyatları sonrası günlük pansumanlara 12-15 gün devam eder bu sürenin sonunda dikişler alınır.Açık bırakma tekniğinde hasta işine erken dönse de 4-6 ay boyunca pansumanlara devam etmesi gerekir.Bu pansumanlar önemsenmese de hasta her gün bir sağlık kuruluşuna gidip pansuman yaptırmak zorunda kalabilir.Aylarca sürebilen bu dönemde hasta her pansumanda acı duyar ve zaman kaybeder.Diğer taraftan küçük miktarlarda da olsa ekonomik kayıp ve sağlık kuruluşuna iş yüküdür.

Pilonidal sinüs hastalığının tedavisine yoğunlaşmış kliniklerde bir çok avantajı sebebiyle en yaygın uygulanan yöntem mikro sinüsektoimidir. Mikro sinüsektomi (Modifiye Bascom ameliyatı) yönteminde yara bakımı ve pansuman farklıdır.Hiç pansuman önerilmez hasta ameliyattan 10 dakika sonra işine dönebilir yasaklanan tek şey ilk 72 saat banyodur. 3 gün sonra hasta ameliyat bitiminde konan pansumanı kendi alır ve banyosunu yapar.Banyo sonrası tekrarı önerilmez yani yara açık bırakılır.Tekrar kontrol gerekmez. Dikişler emilebilir estetik dikiş olduğundan dikiş aldırmak gerekmez.

Pansuman esnasında kan ve alışılmadık akıntı görülmesi uzman kontrolü gerektirir özellikle akıntının kokulu olması iltihap olduğu yönünde bulgudur ve yaraya uzman müdahalesi gerekebilir.Ameliyat yerinde iltihap gelişmesi yaranın tekrar açılmasını gerektirebilir yada yara kendiliğinden açılabilir.Her iki durumda da hastalığın yeniden oluşma ihtimali çok artar.

Kıl Dönmesi Nasıl Önlenir?

Mutlak engellemek mümkün değildir ancak hastalığa yakalanma ihtimali çok düşürülebilir. Bunun için şu önlemlere dikkat edilmelidir;

– Kuyruk sokumu bölgesi her banyoda basınçlı duşla yıkanmalı, lifle silinmelidir

– Tuvalette ense veya sırttan dökülmüş kılları uzaklaştırmak için tuvalet kağıdı yukarıdan da geçirilmelidir.

– Kıyafet değişimlerinde bölge elle yada ıslak mendille temizlenmelidir

– Atlet gibi üst iç çamaşır külotun dışına sallandırılmalı içine konmamalıdır böylece yukardan dökülenler kalçaların arasında birikemez.

– Epilasyon, bölge kıllarının temizlenmesi yukarıdan dökülen kılların orada takılmasını engeller, daha rahat hijyen sağlar, kolay temizlenebilir.

Engelleyemedinizse en kısa sürede tedavi olmalısınız çünkü ertelediğiniz sürece hastalığınızın ilerlemesine sebep olursunuz.

Kıl Dönmesi Nerede Olur

Pilonidal sinüsün görüldüğü kuyruk sokumu dışında görülen alanlar;

Göbekte Kıl Dönmesi ;

Göbeğin çukurunun salyangoz gibi helezonik yapısından kaynaklanan bir sorundur. Diğer pilonidal sinüse benzer şekilde göbek çukurundaki kıllardan değil o civara dökülmüş kıllar, tüy ve tozlardan meydana gelmektedir. Kilolu kişilerde göbek çukuru daha derin olduğundan daha sık görülür. Bölgeye dökülen yabancı cisimler göbek çukurunun derinliğine doğru ilerler burada cilt altına girerek iltihap ve apselere sebep olur.Tedavisi temizlik şeklinde yapılır ameliyat çok seyrek ihtiyaç duyulan bir durumdur. Ucu pamuklu çubukla her banyoda temizlemek tedavi ve tekrarını engellemek için yeterlidir. Bazı cerrahlar kuyruk sokumunda görülenle aynı gibi değerlendirip ameliyat etmektedir ama göben çukurundakiler için yapılan ameliyatların % 95 i gereksiz yere yapılmaktadır bu sebeple öncelikle temizlikle iyileştirmek konusunda ısrar edilmelidir.

Kasıkta Kıl Dönmesi;

Aslında batık olarak adlandırılır. Bu da gerçek anlamda pilonidal sinüs değildir genellikle ağda ile depilasyon sebebiyle oluşur. Tüyün yolunu şaşırıp içeri doğru büyümesidir. Genellikle ara sıra içinden uzun bir tüy çıkar. Tedavide iltihap varsa antibiotik verilir apseleştiyse boşaltılır. Tekrarından korunmak için içerden çıkan uzun kılın kökünden çekilmemeli üst kısmı makasla kesilmelidir bu sayede kendine yeni bir yol yapar. Kalıcı olarak kurtulmak lazer epilasyonla mümkündür. Batığın tedavisi farklıdır aslında tedavi gerekmez.

Bacakta Kıl Dönmesi

Yine benzer ama yanlış teşhis konulan bir hastalıktır. Bacakta görülenler batık diye adlandırılır. sakalda görülene benzer şekilde kılların depilasyonla alınmasından sonra yeniden çıkarken deri altında yolunu kaybetmesi sonucu deri altında kısmen uzayıp iltihaba neden olması sonucu oluşur, genellikle sorun yaratmadan düzelir. Çok fazla oluyorsa kılları alma işlemi değişik tarzda yapılmalıdır.

Sakalda Kıl Dönmesi

Sık tıraş olan erkeklerin sıkıntılarındandır. Özellikle sakalları farklı açılarla çıkanlarda daha sık karşılaşılır. Jiletin ters vurulmsı sebebiyle bazı kıllar doku içinde büyür ve sivilce gibi itihaba neden olur. Temelde batıktıri Ters tıraş olunmazsa daha az görülür. Elektrikli tıraş makinedi kullanalarda pek olmaz.

Önerim
İnterneti sadece facebook, instagram ve diğer sosyal ağlar gibi algılamayın, önemli bir karar vereceksiniz iyi araştırıp, doktorunuzu sorgulayacak düzeyde bilgi sahibi olduktan sonra karar verin.

En İyi Kıl Dönmesi Ameliyatı Hangisi?” yazısında 24 düşünce

 1. Şengül diyor ki:

  Hocam benim göbeğimde daha sonra da bacağımda kıl dönmesi oldu . antibiyotik kullandım . şimdi bacağımda yine oldu. neye dikkat etmeliyim.

  • admin diyor ki:

   Göbekte kıl dönmesi olabilir ama bacakları kıl dönmesi değil batıktır. Dar pantolon giymeyin, kıllarımızı mutlaka uzamadan yok etmelisiniz, lazer epilasyon yaptırabilirsiniz
   Öp. Dr. Atilla Kaya

 2. Davut ocak diyor ki:

  Hocam hayırlı gunler ben 1997 yılında 1 amaliyat oldum 2003 yılında tekrarladı 15 yıldır cekiyorum suan 3 lokal yerde cıkmıs durumda sag ve sol kuyruk sokumu alt bolgeler sancı yapıyor seker hastasıyım korku inanilmaz duzeyde ama agrı apse ve akıntı cok ordu unyeden yazıyorum

 3. Erkan diyor ki:

  Doktor bey merhaba 10 yıla yakın süredir kul dönmesi var dönem dönem kuyruk sokumu alt tarafında apse oluşuyor bu dönemlerde antibşyotik kullanıyordum aose patlayıp o böge rahatlıyordu bulunduğum lşehşrde doktora gittim ilerlemiş olduğunu söyledi yüzeysel us istedi . Us görüntğlemede intergluteal alanda orta hattın solunda en geniş yerinde subkutan yağ doku düzeyinde yaklaşık 2.2 cm çapa ulaşan içerisinde lineer ekojen kıl dokusu ile uyumlu alan bulunan postariora doğru trakt şeklinde derin uzanım gösteren heterojen koleksiyon benzeri alan ve komşuluğundaki yağ doku olanlarında inflamasyon bulgusu izlendi olarak raporlandı. Gitmiş olduğum dr o böldeyi alıp başka bir bölgeden alacağı doku ile orayı kapayarak ameliyat yapcağını söyledi en az 20 gün iş göremezsin dedi . Yine aynı şehirde mikro sinüsektomi yöntemi ile ameliyat yaptığını duyduğum başka bşr doktora gittim muayene ve us raporuna baktı mikso sinğsektomi yöntemi deneyebileceğini söyledi sonrasında mikro sinüsektomi yöntemi olmaz kapalı amwlşyat yapacağını o bölgeyi çıkarıp kapatma yöntemi ile ameliyat yapacağını yine en az 15 gün istirahat vereceğini söyledi. Doktor bey us raporun belirtiken bulgular ile mikro sinüsektomi yöntemi ile ameliyat olabilirmiyim. Siz istanbul klinikdemisiniz yardımcı olabilirmisiniz. Teşekkürler iyi akşamlar

 4. Hasan Basri diyor ki:

  Hocam öncelikle kolay gelsin ben 2 sene önce kıl dönmesinden ameliyat oldum. Fakat şimdi akıntı kaşıntı vb. Bişey yok. Sadece orada siyah bir nokta gibi birşey var ve arada bir de kuyruk sokumumda kemik gibi sert bir şey var o acıyor. Acaba kıl dönmesi olmuşmuyumdur. Eğer olmuşsam buna mikro sinüsektomi işlemi uygulanırmı? Teşekkürler.

  • admin diyor ki:

   siyah nokta kıl giriş deliğidir.gelirseniz muayene ile değerlendirip mikrosinusektomi yöntemi ile tedavinizi yapabiliriz
   Op.Dr.Atilla Kaya

 5. Mardinden bi hasta diyor ki:

  Hocam ben kıl dönmem olduğumu fark edip sizden randevu aldım,ankara kliniği için. apsemi de sizde olmakmiçin geciktirmiştim. Bugün devlet hastanesine apse için gittik iltihap akıyor deyip ilaç yazdı. 2 ay sonra ameliyat ederiz dedi. Ben dr mikrosünis yaptıracağımı söyledim. “Sende delik 3-4 tane onu yapamazlar biz flap yapalım.” Dedi hocam nokut bem flap istemiyorum. Öğrenciyim zaten bakacak kimsem yok aylarca yatakta kalamam, ne önerirsiniz? Lütfen çok korkuyorum
  Op.Dr.Atilla Kaya
  mikrosinusektomi ile yapılabilir.apseden sonra doku toparlayınca gidersen Dr.Adil Bey gerekeni yapacaktır

 6. mustafa diyor ki:

  merhaba hocam bu söylediğiniz ameliyatlar kişiden kişiye değişirmi mesela a kişisine mikro sinüsektomi daha iyi olur b kişisine Pit Picking daha uygun olur denebilirmi ?
  Op.Dr.Atilla Kaya
  tüm vakalara mikrosinusektomi uygulanabilir.

 7. Fevzi Aşıkselimoğlu diyor ki:

  Hocam hayırlı günler bundan 10 yıl önce kıl dönmesi rahatsızlığı geçirdim ancak o zaman akıntı temizlendi ve 0 günden beri rahattım ancak 2 gün once yeniden agrılarım başladı ve internette sizin yazılarınızı okudum van da yaşıyorum mikro sinüsektomi yönteminin daha ağrısız ve iş kaybı en az olan yöntem olduğunu gördüm bu konuda ne derseniz hocam birde bu yöneten benim için de uygulanabilir mi sizinle nasıl görüşebiliriz
  Op.Dr.Atilla Kaya
  muayene ile değerlendirilip uygulanabilir.05426210888 nolu telefondan arayabilirsiniz

 8. Elifkadir diyor ki:

  Hocam merhaba kil donmesi ameliyatlarinin hemen hemen hepsine baktim acaba ileri vakalarada uygulansa (bende bir ileri vaka oldugumu dusunursek)mikrosinusektomi sonucmu kotu olur yoksa uygulanirda doktorlarmi uğraşmaz ugrasanini nasil bulabiliriz tesekkurler
  Op.Dr.Atilla Kaya
  05426210888 nolu telefona whatsapptan fotoğraf gönerin değerlendrelim

 9. alperen diyor ki:

  Hocam siz batıktırdır demiştiniz.babam burada bi lazerci var randevu almış.sizce bi doktora görünüp ondan sonra mı lazere başvurmalıyım.
  Op.Dr.Atilla Kaya
  olabilir.ama her halikarda imkanın varsa laser epilasyon yaptır.

 10. Erkan diyor ki:

  Merhaba hocam kuyruk sokumunda kıl dönmesi var benim en son 2012 yılında akıntı kanama oldu apse kesik atılarak alındı ve o günden bu yana akıntı kanama olmadı bu hastalığın ilerlemediği anlamınamı geliyor?? Şuan hafif şişlik var en iyi şekilde ameliyat olmak kurtulmak istyorum bu durumdan sizde tedavi olmam mümkünmüdür 🙁 birde belim ağrıyor bu kıl dönmesindenmidir ağrı nereden geliyor bilemiyorum.. Tşkler atilla hocam size ulaşacabilceğim tel verirseniz sevinirim
  Op.Dr.Atilla Kaya
  ağrı varsa apse olabilir.önce muayene ile değerlendirip apse varsa apse tedavisi yapmak gerekir.apse tedavi edilip doku toparlamadan kıl dönmesi tedavisi yapılırsa iyileşme çok gecikir.tedavinizi yapabiliriz

 11. Hakan diyor ki:

  Kolay gelsin herkese gecmis olsun ben iki gun once pedional sinus oldum kil dinmesi flep yaptilar kapali tekrarlamamasi icin neleri onerirsiniz hocam
  Op.Dr.Atilla Kaya
  genel hijyene dikkat edin.günlük yıkanın,günlük iççamaşırı değiştirin.bel ve sırt bölgesindeki kılları uzaklaştırın mümkünse laser epilasyon yaptırın

 12. Blmipk diyor ki:

  Hocam yaklasik 13 senedir kil donmesi hastaligini cekiyorum 3 4 kere ihtihap kesilerek temizlendi tabiki bu anlik bir rahatlik.cok oturdugumda bu tekrarliyor enson 3 sene once boyle olmustum ve suandada bu hastaliktan muzdaribim.her gittigimdede ameliyat sart oldugu soylendi.cok korktugum icinde bu zamana kadar hic ameliyat olmadim.sizce neyapmaliyim nasil kurtulabilirim.
  Op.Dr.Atilla Kaya
  gelirseniz muayene ile değerlendirip uygunsa mikrosinusektomi yöntemi ile sosyal yaşamınıza ara vermeden tedavinizi yapabiliriz.

 13. Eren diyor ki:

  Hocam kuyruk sokumum agriyo sislik var leblebi buyuklugunde oturup kalkinca agri giriyo cevremdekiler z harfi seklinde cizilicek yeni yontem varmi acaba duydumda kucuk kesip 10 dk suruyomus ve narkoz hortumuyla gezmiyomusuz sanirim yeni yontem fiyati ne kadar ve nasildir
  Op.Dr.Atilla Kaya
  şu an şişlik ve ağrı varsa apse var demktir.öncelikle apsenin tedavi edilmesi gerekir.apse tedavisinden 1,5-2 ay sonra doku toparlayınca kıl dönmenizi mikrosinusektomi yöntemi ile tedavi edebiliriz.kliniğimizde muayene ücretsiz gelirseniz değerlendirip eğer uygunsa tedavinzi yapabiliriz

 14. Faruk Çelik diyor ki:

  Hocam merhaba, kıl dönmesi şüphesiyle yaklaşık 6 ay önce genel cerraha göründüm akıntı ve şişlik olmadığını gördü ameliyat gerekmez dedi.
  Ancak şuan sık sık kaşıntı oluyor ve biraz şişlik var.
  Erken müdahale gerekir mi?
  Randevu alıp muayene olmak istiyorum.
  Bilgilerinizi rica ederim.
  Teşekkürler.
  Op. Dr. Atilla Kaya
  Kendiliğinden ya da ilaçla düzelmeyeceği ve de ilerleyebileceği için ilerlemeden tedavi olmak akıllıca olur.

 15. Bejna diyor ki:

  Mrb hocam yaklaşık 5 ay önce kuyruk sokumunda apse oluştu çok ağrılarım vardı hastaneye gittim apse boşaltıldı kıl dönümü denildi ameliyat için gün verdiler bana ama ben çok korktuğun için gitmedim şimdi yine aynı şekilde apse oluştu hocam ameliyattan çok korkuyorum sizin yanınıza gelmek istiyorum ağrısız bir ameliyat için ne önerirsiniz şimdiden teşekkürler
  Op.Dr.Atilla Kaya
  şu an apse olduğu için öncelikle apse tedavisi yapmak gerekir.doku toparlayıncada kıl dönmenizi mikrosinusektomi yöntemi ile tedavi edebiliriz

 16. Alperen diyor ki:

  Hocam 18 yaşındayım erkeğim bnm idrar kesesi yan taraflarında önce sivilce gibi şişlikler vardı .şimdi yok .sarı akıntı var .pis bir kokusu var.bazı kıllar batıyor .2kere cımbızla aldım ama gene de batıyor .kusura bakmayın bi kere jiletle almaya çalıştım olmadı iki yerden etin içindeymiş geri cımbızla aldım.ama batıyor gibi .sınavıma az kaldı ne yapmalıyım .ameliyattan ve mikrosinusektomiden korkuyorum.ne yapmalıyım anneme babamada söyleyemiyorum.ne yapmalıyım nolur yardım edin.
  Op Dr Atilla Kaya
  O bölgede kıl dönmesi olmaz, onlar batıktır. Cımbızla hafif asılın 2 mm uzunlukta kesin düzelir, siz çektikçe batık devam eder

 17. Ayşe diyor ki:

  Hocam yaklaşık 4 5 aydır kıl dönmesi problemi yaşıyorum internetten araştırdıgıma göre en iyi yöntem bu ameliyattan sonra hiç bi şekilde 1 hafta felan yatmak yok değilmi ? Ve benim problemim çok ilerlememişmidir şuan hiç ağrı sızı problemi yok
  Op Dr Atilla Kaya
  yatak istirahati,narkoz ,pansman gerektirmeyen bir yöntem,bu yöntemde kalçanızın anatomik yapısı ve fiziksel görünmüde bozulmuyor.her vakaya uygulanabiliyor.gelirseniz muayene ile değerlendirip tedavinizi yapabiliriz

 18. Nursena diyor ki:

  3yıl önce mikro sinüsektomi ameliyatı oldum.Ameliyat yerim son 1yıl içinde sürekli iltihaplanıyor.Doktora gittiğimde tekrarlanmadığını söylüyorlar antibiyotik alıyorum geçiyor.Antibiyotiği bırakıyorum yine tekrarlıyor.Bilgi verirseniz çok sevinirim hocam.
  Op Dr Atilla Kaya
  tekrarlamış görünüyor.kıl dönmesi olmasa apse oluşmazdı.kliniğimizde muayene ücretsiz gelirseniz durumunuzu değerlendirip mikrosinusektomi yöntemi ile tedavinizi yapabiliriz.hastalığın nüks etmemesi için genel hijyene çok dikkat etmelisiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir